Dušan ObradovićSavez američkog fudbala Srbije (SAFS) izabrao je u nedelju, 13. juna novo rukovodstvo i predstavio takmičarske i strateške planove za 2010. godinu. Za predsednika SAFS-a jednoglasnom odlukom izabran je Dušan Obradović, dok je za potpredsednicu Saveza imenovana Teodora Stanković. Upravni odbor broji sedam članova, a direktor reprezentacije biće Branko Vučinić. Za članove Upravnog odbora izabrani su Dušan Obradović, Nebojša Petrić, Nemanja Čalija, Vladan Lapčević, Siniša Đorđević, Milan Simeunović i Lav Odrorović.

Novi predsednik SAFS-a kazao je da je Savez dobio tim mladih i ambicioznih profesionalaca, koji će svojim menadžerskim sposobnostima unaprediti rad Saveza i svakog pojedinačnog kluba iz njegovog sastava.

„Strategija razvoja Saveza američkog fudbala u Srbiji u narednom periodu zasnivaće se na tri stuba. To su intenzivna saradnja sa resornim ministarstvom i Sportskim savezom Srbije, zatim privatnim sektorom i medijima. Samo kontinuiranim radom na sva tri polja novo rukovodstvo može da ostvari ambiciozne planove koje je pred sebe postavilo. Osim pionira američkog fudbala u Srbiji, Savez je danas prvi put dobio i mendžere, koji će znanjem i iskustvom doprineti popularizaciji ovog sporta u Srbiji i pozicioniranju naših klubova u Evropi i svetu“, rekao je Dušan Obradović, prilikom predstavljanja planova rada Saveza.